Av Gunnar Dehli
I Zambia leder Lewis Nkhoma (døv) arbeidet (tv). Han hjelper gutten (th) som støttes av norske faddere. Faren hans sitter i fengsel. Nylig vant gutten en nasjonal dansekonkurranse.En zambisk døvetolk (tv) og Lewis. Det sitter tre unge, døve menn i fengsel, en med livstidsdom, to med dødsdom. Vi tror de er uskyldige og arbeider for frifinnelse. Nå får vi god hjelp av døvetolken som tolket under en av rettssakene. Lewis og Sharon med sine tre gutter. De har holdt ut i lang tid, selv om de har blitt grovt motarbeidet av folk fra andre kirker. Nå kommer enkelte og ber om tilgivelse. Det er tid for forsoning.