I Malawi vokser DMI-arbeidet, kalt Deaf Action Malawi (DAM). Det ledes av Elton Mukarangeya, som både er åndelig leder og en driftig entreprenør. Arbeidet kan minne om Hauge-bevegelsen i Norge. I Migowi bygger de nå både hønsefarm og snekkerverksted for å gi døve arbeid, kunne finansiere flere under-visningstilbud til døve barn og etablere nye kirker.
Det legges stadig døve, unge mennesker til DMIs døvekirker i Malawi. Åtte nye nye kom til i sep-tember. Bildet er fra dåp i Migowi.Takknemlighet i pastorfamilien. Mary fødte sitt tredje barn etter alvorlige komplikasjoner. Jenta heter Ingrid etter en av sine norske forbedere.