Av Gunnar Dehli
Daniel Njihia brøt opp fra gården i Kenya med kone og sine to yngste barn for mange år siden for å bli DMI-misjonær i Tanzania. Mange kirker er plantet, flere evangelister er spredt utover landet og et eget kirkebygg er reist i Dar Es Salaam. Datteren Ruth (tv) er kommet til Norge for å studere på en bibelskole.
Daniel samler evangelistene fra ulike kanter av landet til seminar.Nye døve kommer stadig til tro og legges til døvemenighetene.