Av Gunnar Dehli
ENDELIG fikk også guttene på Immanuel Christian School for the Deaf i Kenya et tilfredsstillende sted å sove! Huset t.v. er elevhjemmet deres. Jentene fikk allerede sitt elevhjem for et par år siden, det hvite huset t.h. Huset lengst bort er også nytt. Det er en kombinert spisesal og forsamlingssal for de nesten 100 elevene. Nå er det slutt på å spise i det gamle, røykfylte bølgeblikk-skuret. Guttene sover på rekke og rad, men nå er det luftig, tørt og rent og de ligger i skikkelige senger. Andaktsamling i den nye forsamlingssalen.