Av Gunnar Dehli
I Visayas, på øya Negros i Filippinene har de kommet langt i å etablere bærekraftige, inntektsgivende prosjekter som også gir arbeid til flere døve. For flere år siden slo den canadiske audiologen Doug Clutton og hans kone Valerie seg ned i Filippinene og startet landbruksprosjekter i DMI-sammenheng. I dag driver de blant annet urteproduksjon (over t.v.), mangoplantasje (over t.v), vaktelfarm der de daglig selger 300 økologiske vaktelegg. De driver også griseoppdrett. Fortjenesten går til å støtte DMI-kirker og skoledrift i området.