Av Neville Muir

Ben og kona hans, Veronica, jobbet tidligere i Uganda. Nå har de flyttet til nordre Tanzania. Ben var evangelist i Uganda i mange år. Så giftet han seg med Vero, som tidligere hadde vært medarbeider for Daniel Njihia i Dar Es Salaam. De kjente Guds kall til å bli misjonærer i det nordre Tanzania, nær Victoria-sjøen og flyttet dit for et par år siden. I tillegg til menighetsplanting blant døve, har de også møtt åpne dører ved barneskoler og videregående skoler i distriktet der de bor.  Be for dem at de kan finne en passende tomt hvor de kan bygge kirke og samlingssted for døve i distriktet.Flere har ønsket dåp. Her døper Ben nye troende i Victoriasjøen.En stor gruppe ble døpt.Vero med en gruppe som hun leder.