• Be for byggeprosjektet i Davao! Og de mange andre prosjektene!
  • Be for de tre døve i fengsel i Zambia at de kan få friheten tilbake.
  • Be for kristne døve i Norge, for gode relasjoner og fellesskap.
  • Be for DMIs skoler, elever og stab! 
  • Be for DMIs arbeid i de mange land, og for reisene Gunnar Dehli og Neville Muir skal ha i år.
  • Be for DMI i Egypt og i Syria om Guds fred og beskyttelse.
  • Takk for Nevilles siste kreft-resultat! Be om at skulderen blir bra.
  • Be for Jacob i Kongo at han blir helt frisk, og arbeidet går framover.