Av Lill Muir

Davao DMI. Fasaden på tilbygget ser fin ut, men mye gjenstår bakenfor.

Døvesenteret i Davao på Filippinene blir større. Et nytt tilbygg er i gang! Hovedbygget er blitt ti år. Nå må nytt kjøkken og spisesal på plass. Kostnaden er stipulert til kr 100 000.

Norske givere bidro stort da nåværende døvesenter ble bygget. Det står i dag stor respekt av utdanningen som gis her.  Senteret har hatt en rivende utvikling og er nå  godkjent til også å undervise på collegenivå. Mer enn 100 elever og stab bor og spiser her. Det er ikke bare ledelsen som ser behovet for nye fasiliteter, også myndighetene krever det. Fasaden utvendig er klar, men mye gjenstår inne. Gaver til prosjektet mottas med stor takk!

Dette er det nåværende “kjøkkenet” i Davao! Her kokes det hundrevis av porsjoner hver dag. Be om at midler kommer inn raskt for å sikre et godt tilbygg med trygge og gode fasiliteter for kokker, elever og øvrig stab.