Av Lill Muir

Charles Njejimana

DMI har mange flotte medarbeidere! Charles Njejimana er blant de som arbeider i all stillhet, også når han er under press og under vanskelige og farefulle forhold.

Charles kommer fra Burundi, et lite land mellom Rwanda og DR Kongo og Tanzania. Da han var ferdig med Bibelskolen i Uganda og kom hjem, ble han med i DMIs lederteam i Burundi. En dag fikk han tilbud om et studiestipend i India. Vi gledet oss på hans vegne, men tenkte at vi kanskje kunne komme til å miste ham. Men Charles var trofast mot DMI, og i de tre studieårene i India fikk han støtte fra DMI.

I løpet av det første studieåret, fikk han hjernekreft bak øyet. Han ble operert og svulsten ble fjernet. Ikke lenge etter kom svulsten tilbake og han måtte opereres enda en gang. Da ble han forvirret og glemsk, men Gud førte ham igjennom. I dag er han helt frisk og tilbake i Burundi.

Hvilken karaktersterk mann Charles var, fikk vi vitnesbyrd om i et brev som vi mottok fra en som ble kjent med Charles i India. Han forteller om hvilken fin innflytelse han hadde på sine døve venner. Hans sterke tro og overbevisning, særlig da han var syk, hadde betydd så mye for døve i  den sammenhengen han sto i. Da han først kom til India, hadde vennene ertet og ledd av ham fordi han trodde på Jesus. Hans stille fremtreden og vitnesbyrd gjorde sitt til at flere forlot en sekt som særlig hadde påvirket døve. Hans sterke standpunkt mot avgudsdyrkelse fikk ringvirkninger. “Han var som lys og salt blant oss,” sier vennene.

Nå skal Charles flytte til hovedstaden Bujumbura og igjen jobbe på team med DMIs landsleder Fabien. Rwanda og DR Kongo blir også del av hans arbeidsfelt. Be for ham at alle hans behov blir dekket i denne flyttefasen.