Av Lill Muir

Fjorårets beste elev ved DMI-skolen i Kenya sammen med sin mor. Hun gleder seg over at sønnen får gå på skole og gjør det så bra.

I mange av de landene der DMI arbeider, begynner språkopplæringen for døve egentlig først når de begynner på skolen. Fram til da har de fleste bare brukt hjemmelagde gester. Med inn-læring av landets tegnspråk kan de knytte vennskap og komme inn i en sosial sammenheng.

DMIs skole ligger i Ringa, et lite, unnselig sted i vestre Kenya. I dette distriktet bor det ualminnelig mange døve. Skolen har over 80 elever. Til tross for enkle bygninger og lite utstyr, regnes den som en av de beste døveskolene i landet. Mange døve herfra får høyere utdanning, både på videregående- og universitetsnivå. Flere har nådd lenger enn det de selv eller foreldre hadde trodd! 

Historien om Sylvia

Sylvia utenfor hjemmet sitt i slummen.Sylvia er 20 år gammel og går på Wakiso videregående skole utenfor Kampala i Uganda. Hun ble født i Rwanda, der moren kom fra. Faren var fra Uganda. De var fem søsken, og moren døde da Sylvia var liten. Faren giftet seg igjen. Etter det tok bestemoren hånd om barna. Da Sylvia var seks år, døde faren, og like etterat hun var ferdig med barneskolen, døde bestemoren. Det ble en vanskelig tid for henne. Det var ikke lett å finne penger til skolegang. Da oppdaget DMI henne blant de barna som trengte hjelp. Hun kom inn på Mulago døveskole. Hun fikk bo hos en gift kusine med ektemann og tre barn.