Av Lill Muir

DMI forsøker å oppmuntre lederne våre på de forskjellige feltene til å starte inntektsgivende prosjekter som både kan gi sysselsetting til døve og samtidig gi større økonomisk selvstendighet for DMI-arbeidet der. Foreløpig finnes de fleste prosjekter på Filippinene. I Cagayan de Oro der Jr Asuela jobber, driver de både griseoppdrett, grønnsaksdyrking og en gummi- og mangoplantasje.

Enda en plantasje er planlagt, med produksjon av Falcata-trær. Allerede etter seks års vekst kan trærne felles og brukes i produksjon av papir og finér som kan gi så stor inntekt at det kan bære hele driftsbudsjettet for DMIs arbeid i Cagayan de Oro.

I Ligao, der den første døveskolen vår ligger,  har de også griser, gårdsdrift med dyrking av grønnsaker og ris. I tillegg har de  kokosnøtttrær som kan høstes hele året. Flere småbedrifter er også blitt opprettet ved hjelp av mikro-finans.