STØTTE TIL DØVE FANGER I ZAMBIA –  FOR IVARETAKELSE AV DAGLIGE BEHOV UNDER SONING OG GJENOPPTAKELSE AV DERES SAKER MED MÅL OM OMGJØRELSE AV DOM OG IDØMT STRAFF/ SONING FOR DRAP DE MED STOR SANNSYNLIGHET IKKE HAR BEGÅTT

 

 

Sakene omfatter tre døve personer som soner i Kabwe Maximum Security Prison, Zambia.

Emmanuel Chisomo Banda, cirka 27 år. Idømt livstidsdom. Han har sonet i fengsel fra 2008

Jairry Lupiya, cirka 29 år.  Idømt dødsdom ved henging. Han har sonet i fengsel fra 2011

Maimbo Kombe, cirka 31 år. Idømt dødsdom ved henging. Han har sonet i fengsel fra 2011

Hva trenger vi penger til:

  • ·       Klær og mat og annet de trenger i fengselet
  • ·       Reiseutgifter, overnatting og mat til personer som besøker dem for å ivareta dem
  • ·       Reiseutgiftene til advokat
  • ·       Honorar til advokat
  • ·       Utgifter til reiser/møter/publisering av data i Norge for å informere om deres si.

 

 

Honorar for arbeidet for frigivelse av fangene ytes i til advokaten. I tillegg avsetter sentrale ledere i DMI tid til denne saken innenfor sine stillinger uten at vi må bidra med lønn til dette.

 

Vil du være med og støtte? Send din støtte til DMI-Norge konto nr:

 

1503 56 95521

 

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt styreleder i DMI Norge: Heidi Woll, epost: heidwoll@gmail.com  mobil: 996 97 653 eller daglig leder i DMI Norge: Gunnar Dehli, epost: gunnar.dehli@dminorge.no mobil 900 30 181

 

Vi kan:

  • Sende deg oppdateringer i saken
  • Delta på møter med store og små grupper som ønsker å bidra på ulike måter

 

Takk for din interesse – en fange som soner uforskyldt er en for mye!

Dødsdom som straffemetode er inhumant – hvis dødsdommer effektueres mot uskyldige er det bokstavelig talt justismord – vi gjør det vi kan for å hindre at det skjer!