Av Gunnar Dehli

Over 25 personer meldte seg på Farshjertehelgen i Vestfold.

At Gud er en Far som dypt og inderlig er glad i oss, er ikke like klart for alle. Men det kan erfares. Da oppdager vi også at vi er ekte, fullverdige sønner og døtre av Ham.

Dette var temaet for en weekend-samling i Andebu i Vestfold som DMI Norge arrangerte. Fra ulike steder i landet kom døve for å være med på en intensiv samling med mye undervisning fra fredag til søndag.

For første gang ble det arrangert en helgesamling for døve med dette temaet. Mange gjorde nye oppagelser under disse dagene og sa at de satte stor pris på dette initiativet.

Tomaskirken ved Signo i Andebu var en flott ramme for arrangementet.