Av Neville Muir

DMI har kontakt med tre unge døve menn som sitter i Kabwe Maximum Security Prison, et av Zambias strengeste fengsler. For en tid tilbake engasjerte vi en av landets kjente jurister til å ta på seg saken og jobbe for å få frikjent disse tre. Vi tror at disse mennene ble dømt for udåder de aldri har begått. En av dem har fått en livstidsdom og to er dømt til døden ved henging.

Juristen som vi engasjerte, var ikke særlig aktiv i begynnelsen, men endelig er han klar til å bli med ut til fengslet sammen med blant annet Gunnar Dehli og Neville Muir nå i februar. Denne prosessen blir kostbar for DMI, og ikke vet vi hvordan vi kan dekke disse utgiftene, men for disse guttene er det et spørsmål om å få beholde livet og å få leve i frihet. Be for denne situasjonen!

Send gjerne et kort eller et brev på engelsk for å oppmuntre dem!

De døve fangenes navn:

Immanuel Banda (livstidsdom)

Jairry Lupiya, (dødsdom)

Maimbo Kombe (dødsdom)

Addressen:

Maximum Security Prison,
P.O:Box 80915
Kabwe
Zambia