• Be om beskyttelse for DMIs medarbeider i Burundi der borgerkrig og nytt folkemord er under utvikling.
  • Takk for at Gud har bevart Jacob og Zephe i ulykken. Be for familien til den forulykkede mannen.
  • Be for de tre døve i fengsel i Zambia at de kan få friheten tilbake.
  • Be for Tarja Wroldsen, døv lærer.  Hun er fem måneder i Filippinene og Myanmar for å hjelpe i DMIs arbeid.
  • Be for det nye arbeidet blant døve i Malawi!
  • Be for DMI i Syria, om framgang for arbeidet og om fred for landet.
  • Takk for Nevilles gode kreft-prognose! Be om fortsatt god helse.