Håp og utfordringer i Kongo

Av Gunnar Dehli

Før: uten skolegang – uten håp

Husker du gutten vi skrev om i desember i fjor, han som ble holdt hjemme fordi foreldrene ikke så seg råd til å betale skolepenger for han? Jakob Ndovya, DMIs leder i Kongo var så oppbrakt over at de betalte for sine hørende barn, men ikke for den døve. 

Noen uker senere dukket gutten opp hjemme hos Jacob. Moren og gutten hadde tatt en motorsykkel-taxi fra landsbyen, reist til byen Beni og spurt seg fram til ”den døve mannen som hjelper døve barn”.

Da de fant Jakob, sa moren:

– Jeg kan ikke hjelpe denne gutten, men du kan! Så satte hun seg på motorsykkelen igjen og dro hjem. Siden har gutten bodd hjemme hos Jacob og kona. Gutten går nå på DMI-skolen i Beni og han lærer både tegnspråk og å lese og skrive.

Skolen i Beni sliter imidlertid med elevtilgangen. Etter at kommunen ga skolen bedre lokaler, mistet de mange elever. Det ble for langt å gå dit for en del barn. Nå har rektor Alain Muhindo søkt om penger til å få reist et elevhjem ved skolen. Det åpner opp for at mange flere elever øst i Kongo får undervisning. Vi håper dette prosjektet skal kunne realiseres!

Gutten fikk et hjem hos Jacob