Av Gunnar Dehli 

DMI jobber fortsatt for rettferdighet for tre døve fanger i Zambia. Vi mener de tre er uskyldig dømt, en med livstidsdom og to med dødsdom. 

Høyesterett i Lusaka, Zambia

I februar/mars dro Neville Muir, Josephat Mulongo (fra Kenya) og jeg til Zambia for å komme videre med forsøket på å hjelpe dem. Målet er å få dem frikjent. Vi har engasjert en advokat. 

Første mål var å få tak i rettsdokumentene til Emmanuel Banda. Dette var ingen enkel sak. De var stuet bort i en container, men vi ga oss ikke. Til slutt var en vakt i Høyesterett villig til å bruke fritiden sin på å lete. Han fant mappen, og vi gledet oss over ett framskritt.

Endelig fant vakten rettspapirene

Lørdag den 28. februar dro vi så til fengslet. Advokaten var med oss. I seks timer satt vi sammen med de tre fangene i et lagerrom i fengselet, der advokaten spurte dem ut. Det var uhyre komplisert fordi to av fangene ikke kunne zambisk tegnspråk. Deres skolegang var minimal, og de kunne bare enkel, visuell landsbykommunikasjon. Mye av kommunikasjonen under fengselsbesøket foregikk da slik: advokaten stilte spørsmål på engelsk, døvetolken oversatte til zambisk tegnspråk. Lewis, vår døve pastor i Lusaka oversatte til mer enkel landsbykommunikasjon, og Jairry, den av de tre fangene som har gått på skole, oversatte til en mer individuelt tilpasset form for de to andre. Dette gjorde at utspørringen tok svært lang tid og svarene ble ofte ikke så eksakte og klare som advokaten ønsket seg. Han viste imidlertid stor tålmodighet.

Vi fant også fram til en tolk som tolket under rettssaken mot Emmanuel. Hun var overbevist om at Emmanuel er uskyldig. Rettsavgjørelsen den gangen gikk slik inn på henne at hun ble sykmeldt. Hun ville mer enn gjerne hjelpe oss videre med å få en rettferdig dom i hans sak.

Det er et møysommelig arbeid som ligger foran oss, men vi har tro på at dette skal lykkes. Det ser nå ut til at også advokaten jobber godt.

I forrige nummer ba vi om støtte til å betale advokaten og andre kostnader i denne forbindelsen. Innen utgangen av februar trengte vi 35.000 kroner for første tredjedelen av advokathonoraret. Det kom inn akkurat nok. Takk til alle dere som ga.

Vi har fortsatt behov for gaver til dette formålet.

Det kan settes inn på konto:

1503 56 95521.

Sen lunsj for enn sliten gruppe etter 6 timers utspørring i fengselet.