Av Gunnar Dehli

Nedal Sleman og Fadi Alfchoufi

Borgerkrig, trusler og ødeleggelser i Syria har ikke klart å stoppe DMIs arbeid blant døve. Virksomheten i Damaskus blomstrer faktisk!

Våre to medarbeidere i Syria, Fadi og Nedal viser en imponerende trofasthet i arbeidet. Hver uke samles døve i Damaskus til egne gudstjenester. I vinter har de også holdt bibelkurs på lørdager. Menigheten er blitt manges hjem. Flere døve har også flyktet til Damaskus fra Aleppo og andre krigsområder der de har mistet alt. DMI-menigheten har tatt imot dem og gitt dem nytt håp.

Det er vanskeligere å samle døve barn nå på grunn av all utrygghet. I stedet drar lederne hyppig på hjemmebesøk til dem.

Døve barn ligger på deres hjerter. Derfor skrev de også  til Arbeids- og Sosialdepartementet i landet om å kunne få besøke døveskolen i Damaskus. Etter to uker fikk de grønt lys til å møte de 176 elevene. De fikk lov til å gi dem spill og noe smågodt, og deretter snakke til dem om ulike temaer, blant annet om å være stolte av deres eget språk, tegnspråket, om det å være døv i en krigssituasjon og om farene ved alkohol, narkotika og tobakk.

Rektor ved skolen var veldig imponert over disse to og DMI-virksomheten i Damaskus. Derfor tok hun kontakt med dem igjen. Hun ba dem om å bli formelle partnere med skolen for å gi lærerne opplæring i tegnspråk og undervise dem om hvordan de bør behandle døve elever. Nå er de spente på fortsettelsen.

Fadi og Nedal har en bønn til oss: Be for fred i Syria!