Av Gunnar Dehli

For Neville Muir, grunnlegger og internasjonal leder av DMI, har de siste månedene vært innholdsrike.

I mars fylte han 70 år, men dette stopper ham ikke på noen måte. Han fortsetter sin gjerning i DMI som før, og vi håper han kan gjøre det ennå en lang stund. Han har for tiden et intenst reiseprogram både til Afrika, Filippinene og USA. Selve feiringen gjorde han sammen med Ian, Lills og Nevilles yngste sønn. Han ble 30 år og har også fødselsdag i mars. Dermed ble det stor ”100 års-feiring” i kirken der de hører til i Melbourne, Australia.

Neville har de siste årene hatt noen helseproblemer. Han har diabetes og har også slitt mye med leddplager. Stokken har en tid vært hans følgesvenn, men smertene i skuldrene har vært det mest plagsomme, har han fortalt. I fjor fikk han så påvist kreft i blæren, en aggressiv type. Det ble operasjon i et par omganger. Vi vet at mange ba for ham. Etter operasjon nummer to kom legen forundret og sa at de ikke hadde funnet noen kreftceller denne gangen. Neville selv var imidlertid ikke overrasket. For han var dette et svar på de mange bønnene. I februar ble Neville operert i den ene skulderen, den som smertet mest. Operasjonen var vellykket, men han måtte ha armen i fatle i seks uker etterpå. Bil fikk han ikke lov å kjøre i denne tiden, så Lill ble privatsjåfør.

I slutten av mai skal Neville inn til en ny undersøkelsesoperasjon i forhold til kreften. Han regner ikke med at de vil finne noe. Om dette stemmer, vil de likevel gi han en type cellegift-behandling en tid framover som en forebygging mot tilbakefall. La oss fortsatt holde ham oppe i bønn.