Av Gunnar Dehli

Jeg bobler av glede over Guds under denne våren. Å møte behovene i det daglige ute på DMI-feltene betyr alt! Vi ber jo i bønnen Jesus lærte oss, Far, gi oss i dag vårt daglige brød! Disse bønnene har blitt besvart ute på feltene, mye takket være trofaste og lydhøre givere her i Norge. 

I februar hadde vi en «nedtur» da vi bare kunne sende ut 45 prosent av den budsjetterte tildelingen til feltene fra DMIs hovedkontor i Australia. Vi vet at det skapte store vansker for våre lokale medarbeidere i Afrika og Asia.

Da vi så kom til mars, hadde vi bare fått inn litt over 30.000 kroner som vi kunne sende ut tidlig i måneden fra Norge. Takket være signaler fra vårt norske styre kunne vi ettersende en del oppsparte midler som gjorde at DMI kunne sende 100 prosent av de budsjetterte pengene til feltene i mars.

Imidlertid fikk vi vite at det var «nedturer» også fra de andre giverlandene. Matt Farmilo, vår regnskapsansvarlige i Australia, var fortvilet over at det lå an til at DMI i april bare kunne sende 6 prosent av det vi skulle overføre til feltene. Men så svarte Gud på sin fantastiske måte ved at vi fikk inn en større gave i Norge, og samtidig flere gaver i litt mindre størrelsesorden. I forrige uke kunne vi derfor overføre 227.500 ekstra til Australia. Vi tømte nesten kontoen – for vi må jo tro Jesu ord, at vi skal be om det daglige brødet. Neste måned er det nye dager der Gud kan svare på den bønnen på nytt.

Å Herre hjelp – å Herre la det lykkes!

Takk at vi kan stå sammen om dette!