Opprør og myrderier i forbindelse med presidentvalg i Burundi

Folk gjør opprør i forbindelse med at presidenten stiller til valg igjen. Den skjøre freden mellom Hutuer og Tutsier vakler. Frykten er stor for at landet igjen skal oppleve folkemord i stor skala.

Døve føler stor utrygghet, det kan være vanskelig å oppfatte farene. Det er umulig for døve å samles til møter og gudstjenester nå. Be for dem!

 

Fabien Hamissi, DMIs leder i Burundi