Jenny Reid
Av Lill Muir

Jenny Reid er en svært aktiv ogentusiastisk dame! I desember 2004 spurte vi henne om hun kunne tenke seg å bli fast fadder-koordinator påfrivillig basis for DMI. Hun svarte “ja”med det samme for hun skulle gå avsom lærer etter 35 år, og syntes det ville være fint med en meningsfylt oppgave deretter. I sommer fyller hun 70 år, noe ingen skulle tro. Hun arbeider like raskt og målrettet som før.Fra januar 2005 var hun i gang med DMIs fadderkort. Det er ikke få nye faddere som hun har rekruttert i disse 10 årene, særlig i Australia, men også i utlandet. Hun har besøkt alle DMI sine skoler på Filippinene, i Afrika og skolen i Kalay i Burma. Jenny er frimodig og går rett på sak, når det gjelder å finne faddere. Hun vet hvor viktig en utdannelse er for døve barn! Uten skolegang og utdanning har de ingenting å falle tilbake på. Jenny har et stort hjerte for døve, og er overbevist om at skolegang gir livet nye muligheter. Hun gleder seg over de mange elevene som tar imot evangeliet og følger Jesus. DMI sine skoler møter myndighetenes krav til utdanning noe hun ser som svært viktig. I tillegg til akademisk utdanning ser hun også viktigheten i at døve elever får yrkesrettet opplæring og livskunnskap, slik at de kan underholde seg selv og sine familier. Vi takker Jenny for hennes trofaste innsats over de siste 10 årene!