Bønn for Oslo er fra onsdag 6. og til søndag 10. januar.

Formålet: Kristne samlet til bønn for Oslo, til velsignelse for byen og utrustning og inspirasjon. Alle kveldsamlingene i Filadelfia kirken blir tegnspråk-tolket. Kveldsamlingene starter kl 19.00 og finner sted i Filadelfia, St. Olavs gate 24, 0164 Oslo.

Bønn for Oslo avsluttes i Oslo Domkirke kl 11.00, Karl Johans gate 11, 0154 Oslo. Denne gudstjenesten blir også tegnspråk-tolket (må være ute i god tid!). Vi håper å se deg!

Se mer informasjon her: www.bonnforoslo.no/program