Økonomisk – 2019 er et år å glede seg over! Alle pengene vi hadde budsjettert å sende til feltene våre, har vi sendt – hver eneste måned. Det har gitt skolene og medarbeiderne våre trygghet.

Flere av skolene har utviklet seg og nådd nye mål dette året, både når det gjelder bygninger, utstyr og antall elever… »»

God jul og godt nytt år til dere fra Kenya!

Nye Mikro Finans-prosjekter er etablert og gir medarbeidere og deres familier bedre og tryggere livsgrunnlag.

I menighetene samles tusenvis av døve til oppbyggelse, nye fellesskap etableres og stadig flere døve nås med evangeliet.

Vi ser at Gud velsigner arbeidet på mange områder.

Samtidig ser vi at det skjer noe på et dypere plan. Mange DMI-medarbeidere vitner om at Gud har gjort noe nytt i livene deres. Flere uttrykker at nå kan de endelig tilgi foreldrene sine eller familien sin. Gud har forandret deres bitterhet til medfølelse og barmhjertighet. Noen jubler over en frihets-opplevelse som de aldri har erfart før. Andre sier at nå kjenner de seg elsket for første gang. i sitt indre har de fått en visshet om at Gud Far elsker dem. Fars kjærlighet fyller hjertene deres.

Vi har de seneste årene fokusert mye på forkynnelse, åndelig veiledning, kursing og opplæring av våre medarbeidere i flere land. Spesielt har disse tilbudene vært rettet mot DMIs ledere, pastorer, evangelister og lærere. Når de oppdager hvordan Jesus kan sette dem fri, hva et liv i Kristus betyr og hvordan de kan få ta imot Fars kjærlighet, så blir deres egen forkynnelse og leder-gjerning forandret. Vi begynner å se mange gode frukter av dette arbeidet.

Spesielt vil vi framheve at de ukeslange Farshjerte-skolene vi har arrangert for døve i flere land, har hatt stor betydning. Dette vil vi fortsette med i 2020.

Gud legger et fundament i menneskers liv som alt det øvrige arbeidet kan hvile på. Det gir håp og tro for Deaf Ministries Internationals virke i fremtiden.