Innkalling og invitasjon til årsmøtet i DMI Norge 25. mai 2024

Velkommen til årsmøtet i DMI Norge i 2024
De som har gitt gaver til DMI i løpet av 2023 er velkommen til å delta på årsmøtet som holdes 25. mai kl 13. til 14. Møtet holdes digitalt. Du kan komme inn på årsmøtet via denne lenken: http://bit.ly/4bfs9Lv
Hvis lenken er vanskelig å skrive av, kan du sende epost til Heidi eller Matthijs og be om å få lenken tilsendt i en epost.
Møte ID: 991 3199 9964
Kode: 272562
Møtet blir tolket mellom norsk og norsk tegnspråk
Hvis du har spørsmål om noe du ønsker å få belyst under årsmøtet, ber vi deg sende det inn skriftlig til heidi.woll@dminorge.no innen
20. mai. Merk overskriften i eposten: Spørsmål til årsmøtet.

Program
1. Åpning ved styreleder Heidi Woll
2. Gjennomgang av regnskap for 2023 ved Pablo Sbertoli. Åpent for spørsmål angående regnskapet.
3. Presentasjon av budsjett for 2024 ved Pablo Sbertoli
4. Planlagte utviklingsprosjekter og reiser i 2024 ved utviklingskoordinator Matthijs Terpstra og styreleder Heidi Woll
5. Åpen post med innspill omkring DMIs fremtidige prioriteringer
6. Avslutning.

Velkommen!

På vegne av styret i DMI Norge Heidi Woll, styreleder