Konsekvenser av koronavirus

Konsekvenser av koronavirus

Korona-viruset gir utsettelse av flere internasjonale DMI-arrangement. Til stor skuffelse for mange døve har vi blitt nødt til å sende ut melding om at vi ikke kan gjennomføre flere planlagte kurs og konferanser internasjonalt. Imidlertid kansellerer vi ikke...
Fra daglig leder om 2019

Fra daglig leder om 2019

Vi nærmer oss slutten av året. I den anledningen vil jeg se tilbake på noen høydepunkter dette året. 2019 har vært et veldig fruktbart år for DMI. Uten Guds velsignelser, forbønn og økonomisk støtte fra dere hadde denne utviklingen ikke vært mulig. Måtte året 2020 få...
Julegave

Julegave

Til jul i år vil jeg be om en ekstra støtte til «Neville Muir Comprehensive School for the Disabled» i Lira, Uganda. Kona mi, Ingrid og jeg besøkte denne yrkesskolen i sommer med tre av våre barnebarn. Disse guttene hadde samlet inn en mengde fotballutstyr som vi...
2019 — hva har skjedd  på et dypere plan?

2019 — hva har skjedd på et dypere plan?

Økonomisk – 2019 er et år å glede seg over! Alle pengene vi hadde budsjettert å sende til feltene våre, har vi sendt – hver eneste måned. Det har gitt skolene og medarbeiderne våre trygghet. Flere av skolene har utviklet seg og nådd nye mål dette året,...
Papy trenger hjelp!

Papy trenger hjelp!

Papy trenger hjelp! I mai var jeg med på å innsette Papy Muteberwa som pastor i en stor døve-menighet i Goma, Kongo. Det var stor fest og jubel over at endelig hadde menigheten fått en døv pastor, kanskje den eneste døve pastoren i hele Den Demokratiske Republikken...