Konsekvenser av koronavirus

Konsekvenser av koronavirus

Korona-viruset gir utsettelse av flere internasjonale DMI-arrangement. Til stor skuffelse for mange døve har vi blitt nødt til å sende ut melding om at vi ikke kan gjennomføre flere planlagte kurs og konferanser internasjonalt. Imidlertid kansellerer vi ikke...
Fangene i Zambia

Fangene i Zambia

Mange av dere lesere vil huske at vi over flere år har har forsøkt å hjelpe 3 døve menn som er fengslet i Zambia. De heter Emmanuel, Jairy og Maimbo. De er alle dømt for drap, de to siste for samme forbrytelse. Vi har god grunn til å mene at de alle tre er uskyldige....
Skolestøtte som gir resultater!

Skolestøtte som gir resultater!

Da lederen for alt DMI-arbeidet i Uganda plutselig døde i 2010 var det et stort sjokk for oss alle. David Bulime hadde bygget opp et omfattende arbeid blant døve i landet. Tilbake satt enken Rose med fire barn, den yngste bare en baby. DMI lovte henne å støtte barna i...
Ingen ting kan stoppe dem!

Ingen ting kan stoppe dem!

Til tross for alle katastrofer, enten det er vulkanutbrudd eller tyfoner, går livet videre på Filippinene. I julehelgen rammet tyfonen «Phanfone» Ligao med voldsom styrke. Den raserte mange av byggene på DMI-skolen der. Heldigvis gikk ingen menneskeliv tapt ved...