Fangene i Zambia

Fangene i Zambia

Mange av dere lesere vil huske at vi over flere år har har forsøkt å hjelpe 3 døve menn som er fengslet i Zambia. De heter Emmanuel, Jairy og Maimbo. De er alle dømt for drap, de to siste for samme forbrytelse. Vi har god grunn til å mene at de alle tre er uskyldige....
Skolestøtte som gir resultater!

Skolestøtte som gir resultater!

Da lederen for alt DMI-arbeidet i Uganda plutselig døde i 2010 var det et stort sjokk for oss alle. David Bulime hadde bygget opp et omfattende arbeid blant døve i landet. Tilbake satt enken Rose med fire barn, den yngste bare en baby. DMI lovte henne å støtte barna i...
Ingen ting kan stoppe dem!

Ingen ting kan stoppe dem!

Til tross for alle katastrofer, enten det er vulkanutbrudd eller tyfoner, går livet videre på Filippinene. I julehelgen rammet tyfonen «Phanfone» Ligao med voldsom styrke. Den raserte mange av byggene på DMI-skolen der. Heldigvis gikk ingen menneskeliv tapt ved...
Fra daglig leder om 2019

Fra daglig leder om 2019

Vi nærmer oss slutten av året. I den anledningen vil jeg se tilbake på noen høydepunkter dette året. 2019 har vært et veldig fruktbart år for DMI. Uten Guds velsignelser, forbønn og økonomisk støtte fra dere hadde denne utviklingen ikke vært mulig. Måtte året 2020 få...
Julegave

Julegave

Til jul i år vil jeg be om en ekstra støtte til «Neville Muir Comprehensive School for the Disabled» i Lira, Uganda. Kona mi, Ingrid og jeg besøkte denne yrkesskolen i sommer med tre av våre barnebarn. Disse guttene hadde samlet inn en mengde fotballutstyr som vi...