Av Matthijs Terpstra
DMI fikk i fjor en stor donasjon fra en trofast utenlandsk giver. Gaven skulle brukes til å hjelpe døve til å starte inntektsgivende prosjekter. Det ble opprettet et fond. Via fondet får alle DMIs medarbeidere i hele verden en mulighet til å søke om lån. Formålet med fondet er både å øke enkelt-personers økonomiske selvstendighet, og å gi avdelingene i DMI mulighet til å starte inntektsgivende prosjekter. Fondet blir kalt «M&R Ediger Development Fund», for å ære giverens foreldre.
Ny stilling
Deaf Action Uganda (DAU) er den største organisasjonen som er tilknyttet DMI i Afrika. De har mange medarbeidere og aktive virksomheter. I dialog med det internasjonale styret, har de sammen bestemt å opprette en ny stilling «Ugandan Development Project Officer». Denne personen har som oppgave å veilede medarbeidere som ønsker å søke lån, og gi dem råd om hvordan de kan få til et vellykket prosjekt ved hjelp av fondet.
Tidligere styreleder i DAU Robert Ssewagudde (29) fikk stillingen. Etter å ha vært styreleder for DAU i fire år, begynte han i sin nye jobb 1. februar. Hovedgrunnen til ansettelsen var at Robert har en betydelig entreprenørskapsbakgrunn. Han har vært involvert i flere prosjekter for å skape nye arbeidsplasser. Det siste het «Make 12.4% work». Prosjektet fokuserte på å få 12,4% av alle funksjonshemmede i Uganda ut i arbeid. Det var mulig fordi både «Light of the World», National Union of Disabled Persons of Uganda (NUDIPU) og The Ministry of Gender, Labour and Social Development (MGLSD) var involvert I prosjektet.
Lira
I følge lovene i Uganda skal Landbruksdepartementet, før jordeiendommer kan selges, alltid godkjenne overtakelsen på forhånd.

Landbruksdepartmentet i aksjon


Dersom slik godkjenning ikke foreligger, er ikke overdragelsen gyldig. All jordeiendom som mangler godkjenning fra myndighetene skal inndras, enten av regjeringen eller av lokale ledere. Dette fører lett til konflikter og økonomisk tap.
Dennis Dag-Kene etablerte en yrkesskole for døve, foreldreløse og andre unge med funksjonshemminger. Siste elevkull ved «Neville Muir Comprehensive Disabled School» var på over 200. Skolen ønsket å utvide sitt areal ved å kjøpe land fra naboen for å dyrke sin egen mat. De kan da bli selvforsynt, og det er godt både for elevene og økonomien.
En av Roberts første oppgaver var å gjennomføre «Landbruksdepartements» prosess slik at skolen ble eier av naboens land. Alt gikk på skinner, og vi takker Gud for at skolen nå har fått denne jordeiendommen.
Workshop om Micro-finans

Et glimt fra workshoppen


I det andre digitale nyhetsbrevet skrev vi at det ble arrangert en tre-dagers workshop for DAUs medarbeidere. Totalt deltok 50 personer på workshopen. De fikk vite mer om bakgrunnen for Micro-finans-fondet. Robert ledet workshopen der det også var flere bidrag fra andre organisasjoner med har kunnskap om å opprette og drifte mikro-finansieringssystemer. Til slutt fikk deltakerne også en innføring i det å styre risikofaktorer i et prosjekt.
Vi er veldig glade for hvordan «Neville Muir Comprehensive Disabled School» har utviklet seg de siste årene og for at skolen vokser så fort. Glade er vi også for fondet som gir underavdelinger og medarbeidere muligheten til å bli økonomisk selvstendige. Vi ber om Guds fortsatte velsignelse i alt det fantastiske som foregår i Uganda nå.