Døveskole i Beni (Kongo) trenger din støtte!

Gi en julegave?
Døveskole i Beni (Kongo) trenger din støtte!

Vær med og støtt –
en skole i fantastisk utvikling på et av verdens farligste steder!

I Beni, øst i Kongo, der opprørere stadig driver tilfeldige draps-tokter for å destabilisere samfunnet, og der både Ebola-pandemi og Korona har herjet, der blomstrer nå en stadig voksende skole for døve.

Nå har det blitt 62 elever der. Myndighetene har akkurat godkjent skolen. Den oppfyller alle formelle krav og myndighetene vil derfor begynne med å gi noe støtte til lærerlønninger. DMI Norge har bidratt til å bygge klasserom, toalett-bygg («utedass»), kontor og nå et splitter nytt kjøkken (se bilde,) som de jubler over.

Planen som Alain, skolens døve rektor har, er å gjøre skolen selvforsynt med mat til elevene. Skolelunsjen kan være det eneste skikkelige måltidet disse barna får i løpet av en dag. Alain har lansert en tredelt plan:
– Å dyrke grønnsaker på skolens eget område
– Å kjøpe noe ekstra jord der de kan plante kakao- og banan-trær
– Å drive noe husdyrhold

Dett vil til sammen kunne gjøre dem selvforsynte og redusere avhengigheten av stadig støtte utenfra. Allerede er det samlet inn 79.000 kroner av det totale behovet på 132.000 kr som de trenger.

Vil du være med på å gi dem de siste 53.000 kronene de trenger?

Det ville blitt litt av en julegave til dem!

Om det skulle komme inn mer enn det de trenger, vil det overskytende gå til dekking av andre behov i DMI-arbeidet i Kongo.

Vipps: #10753
Bank: 7877.08.35983
Merk gaven med «Døveskole Beni».

kr