Døveskole i Beni, Kongo.

DMI arbeider for å bedre døves livsvilkår i alle verdensdeler og bidrar til å styrke kristent arbeid blant døve i Norge.

DR Kongo har i dag omtrent syv millioner barn som ikke går på skole. Nesten 40 prosent av alle barn i DR Kongo får ikke undervisning. Det finnes ingen informasjon om hvordan døve barn har det sammenlignet med hørende barn.

Vår erfaring er at svært få døve barn fra landsbyene går på skole. Årsaken er både manglende tilrettelagte tilbud og at foreldrene ofte tenker at pengene deres kan brukes til noe bedre enn å bekoste skolegang for deres døve barn. Det finnes heller ikke mange skoler som bruker tegnspråk i undervisningen for døve. Tegnspråk er viktig for at døve skal få kunnskap og også skal kunne kommunisere med andre.

TIL HVA TRENGER SKOLEN PENGER TIL?
Deaf Action Congo (DAC), som er tilknyttet DMI har en skole for døve i Beni, øst i landet, 48 timers kjøretid fra hovedstaden Kinshasa.

Per i dag har skolen 35 døve elever, 18 gutter og 17 jenter i alderen 7 til 16 år. Det er totalt seks klasser. Men bygningen har kun fire klasserom og ikke noe kontorrom. Noen av klassene deler samme rom.

Myndighetene kan ikke godkjenne en skole uten at alle klassene har sine egne rom. Myndighetene har gitt signaler om å gi økonomiske støtte til skolen etter en utbygging. I dag har DAC ansvar for all utbetaling av lønn til lærerne.

DMI vil nå starte en aksjon for denne døveskolen, slik at de kan komme i gang med byggingen. Vi har et mål om å kunne samle inn ca 100.000 kr. for å kunne bygge to klasserom og et kontor. 

Betaling for skolegang er ofte en stor utfordring for foreldre med et døvt barn. Det koster dem cirka 350 kr. årlig, men flere foreldre ser seg ikke i stand til å bekoste det.

DMI jobber for at denne glemte gruppen døve barn får skoletilgang på tegnspråk, og for at myndighetene etter hvert tar ansvar for å gi økonomisk støtte til denne undervisningen.

Du kan laste ned brosjyren her.

Gi en gave til døveskole i Ligao, Filippinene

Informasjon om deg

Vennligst fyll inn alle obligatoriske felt(ene)
Vennligst sett inn en riktig e-postadresse
Vennligst fyll inn et gyldigt beløp