«Dette er et stort skritt for misjonen i Kina. Vi er generasjonen som kan forandre døves historie!»
Det er Angel Wang, DMIs koordinator i Kina som utbryter dette. Begeistret forteller hun om framdriften i arbeidet med bibel-oversettelse til kinesisk tegnspråk. Mange kirker for døve i Kina har gått sammen om dette prosjektet. Flere bibeltekster er oversatt til tegnspråk og spilt inn på video. De ser allerede at dette er et viktig redskap for å spre de gode nyhetene til døve i Kina. Flere ikke-troende døve blir interessert når de ser videoene.
Angel Wang opplevde nylig at et ektepar som er lærere ved en døveskole i Kunming ble kristne etter å ha sett en slik bibel-video.
Kirke-feiringer
Det er tradisjon i Kina at døvekirkenes «fødselsdager» feires hvert år. I Kunming feiret vi nettopp 17-års dagen til menigheten. Noen dager senere ble 15 årsdagen til døve-menigheten i Gejiu, nærmere grensen til Vietnam, feiret. Selv om Gejiu er som en lillebror i forhold til Kunming, er den faktisk blitt en stor kirke for døve i løpet av disse årene. Likevel har de et stort behov for ledertrening, forteller Angel.
I Kina opplever mange døvemenigheter at CODA-ene er til stor hjelp (CODA står for Children of Deaf Adult – barn som har døve foreldre). De merker at mange hørende brødre og søstre er villig til å bistå døve og også dele om Guds ord med dem. Imidlertid merker vi at flere kan ha for lave forventninger til hva døve kan klare selv. De trenger blant annet mer innsikt i døves kultur.
Vi veileder dem og ber om at Gud gir dem forståelse og visdom slik at de behandler døve som likeverdige, og kan arbeide sammen på en god måte.