Ål Folkehøyskole får linje med fokus på kristen tro og livsutfoldelse.

– Dette er noe vi har jobbet for en stund, og vi er glade for at det nå ser ut til å gå i orden, sier Matthijs Terpstra, leder for DMI Norge. Linjen heter «LIV» og det står for Livlyst, Identitet og Verdi.

I tillegg til undervisning, reiser, bistandsprosjekt og mye annen moro, blir det et halvår der fellesskapet med de andre elevene vil være viktig.
Sjekk Ål FHSs hjemmeside for mer informasjon: www.al.fhs.no
Linja er et en av resultat av samarbeid mellom DMI Norge og Ål Folkehøyskole. Disse har de siste årene samarbeidet ved flere anledninger. Det er viktig med rask tilbakemelding fra interesserte elever.