Blant funksjonshemmede i u-land er det nok døve som i minst grad får den skolegangen de trenger. Hvis de går på en vanlig skole, vil de ikke oppfatte undervisningen. Den baserer seg på at eleven kan høre. I tillegg vil mange fattige foreldre ikke betale skolepenger for et døvt barn. De diskrimineres i forhold til sine hørende søsken.
Det er vanlig mange steder at døve ikke tilregnes noen verdi. Gjennom DMIs utdanningssentre får de en annen selvoppfatning, de får tro på seg selv og sine muligheter. De blir mennesker som kan bety en forandring for andre døve!
DMI driver flere skoler i ulike land.  All undervisningen i disse skolene skjer på tegnspråk. DMI gir i dag 4- 500 døve barn og unge skolegang på ulike nivå, bare ved innsamlede midler. Vi har førskoler og grunnskoler i DR Kongo, i Kenya, i Myanmar og to skoler i Filippinene. Vi har videregående skoler, yrkesskoler og bibelskoler både i Uganda og på Filippinene. Ved nesten alle skolene er det også elevhjem som gjør skolegang mulig for de elevene som bor langt fra skolen. DMI driver også flere elevhjem i tilknytning til offentlige døveskoler som ikke har internat-tilbud.
Det er stort behov for støttepartnere som kan sikre opplæringen for de elevene vi har i skolene våre. Vil du bidra til at døve barn og unge kan lære og få en framtid?
Fadder- og skolestøtte konto: 1202 22 18326.