Test

Bli involvert!

Vil du bli med i DMIs arbeid blant døve i utviklingsland? Du kan bidra på forskjellige måter.

Vi trenger forbedere! Vi tror at bønn nytter. Om du er en som ber, ville vi sette pris på at du tar DMIs arbeid med i dine bønner og gjerne oppmuntrer andre til det samme. Vi er takknemlige også for bønnegrupper rundt i landet som holder dette misjonsarbeidet oppe i bønn.

Vi tar også imot hjelp til konkrete oppgaver. Bidra gjerne med ting du kan eller har erfaring med. Praktisk arbeid kan skje her i Norge eller du kan reise til noen av feltene våre og bidra der for en kortere eller lengre periode.

DMI prøver også å gjøre folk oppmerksomme på hvordan mange døve i utviklingsland har det. Mange blir undertrykket, ikke regnet med og ikke gitt muligheter til å utvikle seg. De får verken gå på skole eller lære om Gud. Du kan hjelpe oss med å spre informasjon om arbeidet vårt blant de menneskene du omgås.

Vi har også stort behov for folk som vil være med å støtte arbeidet ved å gi penger. Du kan du få mer informasjon på: Gi en gave.

Gi en gave

En viktig måte å støtte arbeidet vårt på, er å donere penger. Vi vil nå videre ut til døve der vi arbeider. Vi trenger støtte for å lønne våre evangelister, pastorer og andre som driver misjon. Det er også stort behov for penger til å drive skolene våre, til mat og husrom for elevene, lønn til lærere og andre ansatte på skolene og dekking av utgifter til skoleskyss for elever. Vi satser også på å hjelpe døve på feltene våre til starte inntektsgivende prosjekter, slik at de på sikt kan finansiere det lokale arbeidet selv.

Å gi penge-gaver er enkelt: Gi  en gave.

Jobbe for DMI

DMI vil gjerne få hjelp fra folk med kompetanse på ulike områder, og som er motiverte for å jobbe med døve barn, unge eller voksne. Du kan bidra ved å gjøre konkrete oppgaver ut fra hva du kan eller har erfaring med. Vi har både behov for folk som kan ta praktiske oppgaver her i Norge og for dem som kan reise til noen av feltene våre og bidra der i kortere eller lengre tid.  Føler du at dette kan være aktuelt for deg, ta gjerne kontakt med oss. Om du er usikker på hva du kan bidra med, men likevel har lyst til å støtte DMIs arbeid, la oss da høre fra deg, så kan vi søke løsninger sammen med deg.

Spre kunnskap

For DMI er det viktig å spre kunnskap om døves situasjon i utviklingsland. I de fleste tilfeller er døve barns muligheter til skolegang og utvikling svært begrenset. Det er helt vanlig at foreldre ikke prioriter utdanning for sine døve barn, mens de betaler skolepenger for sine hørende barn. DMI støtter mange døve barn i slike situasjoner og gir dem tilgang til utdanning.

Videre er det slik at mange døve voksne ikke får arbeid på grunn av manglende skolegang, kommunikasjonsproblemer med det hørende samfunnet, folks negative holdninger til døve og mangel på kunnskap om døve og tegnspråk.

Du kan hjelpe oss med å spre informasjon om arbeidet vårt blant menneskene du omgås. Du kan gi dem linker til DMI Norges hjemmesider og Facebook-side. Ved å kontakt med oss, kan du be om skriftlig materiell. Du kan invitere  folk til informasjons-samlinger eller starte en støttegruppe. Du kan også invitere DMI å komme og gi en presentasjon om arbeidet i utviklingslandene. Ta gjerne kontakt med oss på epost [email protected] eller benytt vårt kontaktskjema.