Gi en gave

Om du vil gi penger til arbeidet, har du flere muligheter. Du kan gi fast hver måned, eller du kan gi bare en enkelt gang, om du ønsker det. Du kan gi generelle gaver til å  støtte arbeidet eller du kan gi til et spesifikt formål eller prosjekt. Du kan tegne en AvtaleGiro eller ha et fast trekk fra banken din.

Du kan raskt gi en gave til DMIs arbeid ved å bruke mobiltelefonen din. Med DNBs Vipps-app kan du overføre penger ved bare å skrive DMI (eller 10753). Du kan gi en generell gave eller til et konkret formål om du skriver det. Vi sørger for at pengene går til akkurat det.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi bruker pengene, ta kontakt med oss. Vi informerer deg gjerne om hvordan vi jobber.

Ønsker du å kunne utnytte muligheten for skattefradrag av gaver? I år kan du få skattefradrag for inntil 25.000 kr. for gaver som du gir til DMI Norge. Ektepar kan altså få skattefradrag for 50.000 kr. til sammen. Om du gir oss ditt personnummer, sender vi beskjed til skattemyndighetene om at du skal ha skattefradrag.

Noen ønsker å la DMI få del i arven etter seg. Om du vil vite mer om mulighetene for å testamentere penger til DMI, ta gjerne kontakt.

GENERELLE  GAVER

Du kan støtte DMIs arbeid ved å gi penger uten et spesifikt formål. Det kan være en engangsstøtte eller du kan la det bli en fast ordning. Vi vil sørge for at pengene vil bli brukt på en god måte. Du kan lese våre årlige rapporter om vårt arbeid og om hvordan pengene er brukt.

Rice crops

GI MED Vipps-appen

Du kan raskt gi en gave til DMIs arbeid ved å bruke mobiltelefonen din.

Med DNBs Vipps-app kan du overføre penger ved bare å skrive DMI (eller 10753).

Du kan gi en generell gave eller til et konkret formål om du skriver det. Vi sørger for at pengene går til akkurat det.

Vår satsingsområder

Medarbeiderstøtte
DMI har mange lokale medarbeidere, lærere, evangelister og andre i ulike land. Alt DMI-arbeidet drives for innsamlede midler, ingen offentlig støtte. Vil du støtte våre medarbeidere i Afrika og Asia med penger til lønn?

Bærekraft-fond
Vi jobber for at døve i uland skal kunne finansiere sine skoler og menigheter selv, og bli økonomisk selvstendige. Derfor gir vi støtte til å starte inntektsgivende prosjekter lokalt. Her trenger vi penger fra deg som vil støtte denne utviklingen.

Fadder- og skolestøtte
DMI gir 5- 600 døve barn og unge skolegang på ulike nivå, bare ved innsamlede midler. Det er stort behov for støttepartnere som kan sikre opplæringen av dem. Vil du bidra til at døve barn kan lære og få en framtid?

Døve fanger i Zambia
3 døve unge menn er dømt for drap. De har fått livstidsdommer. Vi mener at alle 3 er uskyldige. Dette likner justismordet i  Fritz Moen-saken. DMI har engasjert et advokatfirma for å arbeide for deres saker. Vi trenger støtte for at disse tre kan få sin rett og frihet.

Davao, Filippinene
DMI har et utdanningssenter sør i Filippinene for ca. 100 døve. Her driver vi førskole- og grunnskole-opplæring, videregående yrkesfaglig undervisning og høyskoleutdanning. Senteret sliter med manglende driftsmidler. Vi trenger støttepartnere!

Skolepenge-fond
Våre medarbeidere i den 3. verden har lav inntekt. Flere klarer ikke betale skolepenger for sine egne barn og må i perioder ta barna ut av skolen. DMI prøver å hjelpe dem gjennom vårt skolepenge-fond. Vil du bistå ved å gi skolepenger?