Jobbe for DMI

DMI vil gjerne utvide kontakten med folk med forskjellig kompetanse, og som er motivert for å bidra i DMIs arbeid blant døve. Ta gjerne kontakt med oss.

Om du er usikker på hva du kan bidra med, ta likevel kontakt med oss, så kan vi sammen prøve å finne løsninger.

Kontor- og administrative funksjoner

DMI Norge er en internasjonal organisasjon. Det betyr at vi jobber mye med forskjellige språk. Du kan for eksempel hjelpe oss med å oversette skriftlig materiale til norsk fra engelsk eller fra engelsk til norsk. Utarbeiding av info-stoff på tegnspråk er også aktuelt etter hvert.

Vi trenger hjelp til ulike oppgaver i forbindelse arrangementer, blant annet i f.m. den Internasjonale konferansen vi skal arrangere i juni 2017.

Vi ønsker etter hvert også å utvikle prosjekter og prosjektsøknader. Har du slik erfaring, ser vi gjerne at du tar kontakt.

Det kan være mulig å få en praksisplass ved vårt kontor for en periode, der du kan få bidra med ulike praktiske oppgaver.

Bidra ute på noen av feltene våre

Vi har mulighet til å ta imot enkeltpersoner eller grupper som vil besøke noen av våre felt i Afrika og Asia for å bidra i arbeidet der en periode. Det kan være aktuelt både med kortere og lengre opphold. I både menigheter, skoler og i ulike inntektsgivende prosjekter kan det være behov konkret hjelp og bistand. Ta gjerne kontakt om dette skulle være aktuelt.

Til inspirasjon:

Fra Ål til Filippinene og Myanmar
DMI Norge mottok følgende forespørsel for en tid tilbake: «Jeg ønsker å besøke DMIs arbeid i Filippinene og Myanmar i fem måneder som frivillig medhjelper. Er det mulig?»

Tarja Riitta Wroldsen fikk selvsagt ja på sitt spørsmål. Hun tok fem måneders permisjon fra lærerjobben sin for å bistå DMIs arbeid som frivillig. 1. mars i 2015 reiste hun til Filippinene. Her besøkte hun flere av de stedene der DMI driver skoler, elevhjem, lokale inntektsgivende prosjekter og menigheter. Tarja, som selv er døv, bodde og levde sammen med døve der hun kom, og hun tok del i det lokale arbeidet. I midten av mai dro hun videre til Myanmar, et land der en regner at det er ca 1,5 millioner døve. Her har DMI en stor menighet for døve i Yangon. Tarja dro videre til Kalay, nord-vest i landet. Der driver DMI en skole for døve. Det er den ene av kun tre skoler for døve i dette landet. De døve som Tarja møtte, hadde en bønn: «Vi håper DMI vil sende flere døve frivillige for å hjelpe oss her!»

Kontakt oss

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding