Spre kunnskap

Du kan spre informasjon om vårt arbeid. Få mennesker vet noe om situasjonen til døve mennesker i den tredje verden. DMI Norge ønsker å gi folk her i landet innsikt i døves situasjon i Afrika og Asia og gjøre flere kjent med hva DMI gjør blant døve.

Presentasjoner

Du kan invitere oss til å komme og fortelle om vårt arbeid i noen sammenhenger der du er med. Vi kan ha foredrag, vise bilder og videoklipp og dele ut materiell. Vi besøker gjerne både menigheter, foreninger, bedrifter, skoler og institusjoner. Presentasjonene kan foregå enten på norsk, engelsk eller tegnspråk.

Inviter oss her!

Ressurser

Send gjerne våre linker til folk du kjenner. Linker til DMI Norges hjemmesider, Facebook side og YouTube-side finner du her. Du kan laste ned noen av DMI-presentasjons-filene nedenfor og spre informasjon i dine egne sammenhenger. Når det kommer nyheter fra DMI kan du videresende dem til andre. Du kan også bestille papir-materiell fra oss.

Filer kommer snart

Aktiviteter

Du kan bidra til å øke bevisstheten om DMI ved å ta del i noen av våre aktiviteter og arrangement. Vi nevner: DMI Norge er involvert i husgrupper / bibelstudier på tegnspråk både i Vestfold og i Oslo. Vi arrangerer weekendsamlinger med bibel-undervisning på tegnspråk. Vi holder presentasjoner av arbeidet forskjellige steder.  12 – 16 juni 2017 arrangerer vi internasjonal konferanse i Stavern.

Filer kommer snart