Bønnetemaer

Du kan støtte DMIs arbeid ved å be for vår virksomhet over hele verden. Aktuelle bønntemaer:

• Be om at Gud gjør økonomiske undre og sørge for at misjonsarbeidet blant døve kan fortsette på alle de ulike feltene.

• Be for helse til Neville Muir, at han blir helt frisk igjen.

• Be for Elton Mukarangeyas arbeid blant døve i Malawi og for at Elton kan fortsette
arbeidet for døve.

• Be om at Gud gjør økonomiske undre og sørger for at misjonsarbeidet blant døve kan fortsette på alle feltene.

• Be og takk Gud for at vi denne sommeren hadde så mange kristne aktiviteter på tegnspråk og der mange døve deltok.