Bønnetemaer

Du kan støtte DMIs arbeid ved å be for vår virksomhet over hele verden. Aktuelle bønntemaer:

• Takke for at det skjer mange gode ting i Uganda

• Takke for at vi har fått nok økonomisk støtte i 2017 slik at alle medarbeidere fikk sin fulle lønn.

• Be om at DMIs økonomi blir bedre

• Be om at Neville og Lill kan fortsette sitt arbeid for mange år

• Be om at flere døve deltar kristne arrangementer