Du kan støtte DMIs arbeid ved å be for vår virksomhet over hele verden. Aktuelle bønntemaer:
• Takke for at døve har fått mulighet til å starte egne virksomheter
• Takke for at vi har fått å sendt full lønn i sommerperioden til våre medarbeidere
• Be om at Neville og Lill kan fortsette sitt arbeid i mange år videre.
• Be om at flere døve deltar på kristne arrangementer og at Bibellinjen «LIV» blir til velsigne for døvesamfunnet.
• Be om det kommer lommepenge-gaver til «LIV» studentene.