• Takke for den kristne leiren som DMI arrangerte for døve på Ål.
  • Takke for yrkesskolen i Uganda.
  • Be om at Gud gjør økonomiske undre slik at at misjons-arbeidet blant døve kan fortsette på alle de ulike feltene.
  • Be om at det kan bli nok fadderstøtte for Malizas skolegang.