Du kan støtte DMIs arbeid ved å be for vår virksomhet over hele verden.

Aktuelle bønntemaer:
• Be om at DMI klarer å ivareta økonomiske forpliktelser i sommer

• Be om at Neville og Lill kan fortsette sitt arbeid i mange år videre.

• Be om at flere døve tar imot Jesus og får erfare Farskjærlighet

• Takk Gud for at så langt i 2019 har DMI klart å følge sitt budsjett til feltene

• Takk Gud for at budskapet om at vi er Fars elskede sønner og døtre spres blant døve i Afrika.