• Takke for at vi fikk nok gaver i november til at vi kunne sende full lønn til alle medarbeiderne på feltene i desember.
  • Takke for at evangeliet i 2016 har nådd fram til mange nye døve i de 19 landene vi arbeider i.
  • Be for Neville Muirs helse. Han skal ta nye undersøkelser på nyåret for å se om han har spredning av kreft.
  • Be for de tre døve fangene i Zambia, om at de skal få sin rett og sin frihet.
  • Be for arbeidet blant døve i Kina. Be om at bibeltekstene som nå utarbeides på tegnspråk skal tale til døves hjerter.