Takke for at mange mennesker ble glade for vår juleaksjon.
Takke for at Malawi får brønn, så de ikke trenger å gjøre mye for å få tilgang til vann
Be om at Gud gjør økonomiske undre for å sørge for at misjons-arbeidet blant døve kan fortsette på alle de ulike feltene.
Be for våre medarbeidere at de erfarer at Gud er deres gode Far og de blir Hans frimodige sønner og døtre.
Be at Gud velsigner DMIs 7. internasjonale konferanse og at konferansen kan støtte og motta deltakerne fra u-land.