• Be for Neville Muir at han kan komme til DMIs konferanse
  • Takk for at Malawi får brønn, så de ikke trenger å gjøre mye for å få tilgang til vann.
  • Be om at Gud gjør økonomiske undre og sørge for at misjons-arbeidet blant døve kan fortsette på alle de ulike feltene.
  • Be for våre medarbeidere at de erfarer at Gud er deres gode Far og de blir Hans frimodige sønner og døtre.
  • Be at Gud velsigner DMIs sjuende internasjonale konferanse og at konferansen kan støtte og motta deltaker fra u-land.