Du kan støtte DMIs arbeid ved å be for vår virksomhet over hele verden. Aktuelle bønntemaer:
• Takke for at Lill Muir har blitt 70 og vil fortsette å være aktiv i DMI.
• Takke for at vi har fått nok økonomisk støtte i 2017 slik at alle medarbeidere fikk sin fulle lønn.
• Be om at DMIs nye mikrofinansordning blir til velsignelse i våre ulike land.
• Be om kraft og visdom ekteparet Elton og Mary Mukarangeya som bygger opp et stort arbeid blant døve i Malawi.
• Be om rettferdighet for tre uskyldige unge døve menn i Zambia som har livstidsdommer.