Du kan støtte DMIs arbeid ved å be for vår virksomhet over hele verden. Aktuelle bønntemaer:
• Takke for at det skjer mange gode ting i Uganda
• Takke for at vi har fått nok økonomisk støtte i 2017 slik at alle medarbeidere fikk sin fulle lønn.
• Be om at DMIs økonomi blir bedre
• Be om at Neville og Lill kan fortsette sitt arbeid for mange år
• Be om at flere døve deltar kristne arrangementer