* Be fortsatt for beskyttelse for Nahla og hennes døve familie som er tatt til fange av IS i Syria.
* Be for USA-reisen som Neville, Lill og sønnen Ian nå gjør. Be om at de møter åpne dører der de er.
* Be om framskritt i sakene for de tre døve som er i fengsel i Zambia. Be om at de kan få friheten tilbake.
* Be for Elton, hans familie og det store nybrottsarbeidet blant døve som han leder i Malawi.
* Takke for Guds beskyttelse over døvekirkene i Burundi og i Syria.
* Takke for alle som har støttet arbeidet økonomisk i år og som har gjort det mulig å gi lønn til DMI-medarbeidere på de ulike feltene våre.