Opplevelse av kjærlighet fra Gud som far

Opplevelse av kjærlighet fra Gud som far

Av Gunnar Dehli, oversatt til norsk av Eva Kinn He Deaf Action Uganda arrangerte en livsforvandlende ‘skole’ for døve i Lira, Uganda, den siste uka i januar. 45 døve fra hele Uganda var samlet på Neville Muir yrkesskole i 5 dager. Målet var å lære og å oppleve hvordan...

Ønsker du DMI-besøk?

Av Heidi Woll Vi fortsetter med å besøke både menigheter, husgrupper, søndagsskoler og andre som ønsker å få vite mer om DMI.  VI er flere som kan komme på besøk, enten alene eller sammen. Ønsker dere besøk av Matthijs, Heidi eller andre DMI-medarbeidere, så ta...

Møteaktiviteter for DMI Norge i 2023

12. mars: Bergen frikirke kl 11 og kl 18. 30. april: Flekkefjord frikirke kl 11 6. mai, kl 11-13: Årsmøte i DMI Norge. Møtet er åpent for alle som støtter DMI, og holdes digitalt på zoom. Ønsker du å delta? Gi beskjed til Heidi Woll på epost: heidi.woll@dminorge.no,...
Forbønn og takk

Forbønn og takk

Vi ber for Matthijs og Andrew som sammen har ansvar for den internasjonale koordineringen av DMIs arbeid. Far vi ber deg for døve som har kommet til tro, men som lever under isolasjon og forfølgelse, at de skal få erfare at de er en del av en stor familie, og at du...