I slutten av mars reiste direktør for DMI Tanzania, Daniel Njihia til Zambia. Målet med reisen var å besøke Zambias kirker og snakke med kirkeledere om DMIs rolle og å avklare oppgaven til vår leder i Zambia, Lewis Nhkoma.

Daniel Njihia var vår første misjonær i Afrika. Han har jobbet i mer enn 25 år for Deaf Ministries International. Han kommer fra Kenya. Neville Muir spurte ham for mange år siden om å flytte til Tanzania og bygge nye kirker i Tanzania. Det har han gjort, og nå har Tanzania mange døve-menigheter.

DMI prøver å få DMIs medarbeidere i Afrika til å samarbeide med hverandre. Derfor reiste Daniel til Zambia for å støtte vår hovedleder der, Lewis. Både Daniel og Lewis er døve. Vi gir Gud æren for det han har gjort for å bringe døve sammen, og vi priser Guds navn for at Han gjør dette mulig.