Etter en tid med mye uro og frykt føler folk at den nå er trygt å møtes i DMI-menigheten i Kairo.
Kvinnene i døvekirken møtes igjen til sosialt fellesskap og kaffe.